Certificaat Paychecked in Transport

Sinds 20 juni 2017 is Baks Logistiek als een van de eerste tanktransportbedrijven in het bezit van het certificaat PayChecked In Transport. Met dit certificaat bieden wij onze opdrachtgevers de zekerheid dat zij met een bonafide bedrijf zaken doen.

Sinds 1 januari 2017 is de ketenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek voor loonvorderingen uitgebreid met:
• de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg
• de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (ook wel expeditie overeenkomst genoemd).

De werknemer kan op basis hiervan nu ook de opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij/zij recht heeft.

Met het keurmerk PayChecked In Transport worden controles op naleving van de wet uitgevoerd door een neutrale organisatie. Dit initiatief, opgezet door TLN en EVO, controleert onder andere op:
• het uitbetalen van het volledige minimumloon
• het uitbetalen van minimumloon via de bank
• duidelijke loonstroken
• naleving van cao eisen

Meer informatie kunt u vinden op www.paychecked.nl