PayChecked in Transport Baks Logistiek

Sinds juni 2017 was Baks Logistiek BV één van de eerste tanktransportbedrijven die in het bezit was van het certificaat PayChecked in Transport.

PayChecked in Transport is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Het keurmerk is voor de opdrachtgever een waarborg. Het is een initiatief van TLN en EVO.  Beide organisaties onderschrijven het belang van juiste betaling van medewerkers in de logistieke keten. Controles op naleving van de wet worden uitgevoerd door een neutrale organisatie.

In 2019 heeft er weer een controle plaatsgevonden op de naleving van het keurmerk PayChecked in Transport. Wij voldoen weer aan alle registratienormen en zijn opgenomen in het register van PayChecked in Transport.